Mannheim Kültürlerarası Waldorf Okulu

Mannheim Kültürlerarası Waldorf Okulu

Bu okul özel bir pedagojik karaktere sahip kapsamlı bir okuldur. Farklı kökenden, milletten ve dinden çocuklar birlikte yaşamayı öğrenirler. Sınıflardaki ve üniversitelerdeki çokkültürlülük kültürlerarası diyaloğu teşvik eder. Şu anda 35 farklı ülkeden yaklaşık 300 öğrenciye 12 sınıflık okul kapasitesi ile eğitim verilmektedir.

Adres: Maybachstraße 16, 68169 Mannheim, Almanya
Telefon: +49 (0) 621 30099830

http://www.fiw-mannheim.de/